Diary

   Login 
???!!!
 Bin  05-26 | VIEW : 421아주 큰 꿈을 가질래..


걱정스러운듯..

헛된 꿈은 독이라고  말하지만..


누가 뭐라든..

누가 뭐라든..겸손해 지자..

정직해 지자..

겸손해 지자..


나만의 감동적인

이야기를

만들어

갈래..
 PREV :   Rabbit in your headlights Bin 
 NEXT :   잠잠잠 Bin 
 LIST  REPLY   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by GGAMBO